Ajankohtaista

Kiinnostaisiko sinua toimia vapaaehtoisena MLL:n mummina tai vaarina? Lukumummeja ja lukuvaareja kaivataan alakouluihin lukuharjoittelun tueksi.
MLL:n Pohjanmaan piiri selvittää keskipohjalaisten perheiden tarvetta MLL:n lastenhoitotoiminnalle.
Lasten hyvinvointia turvaavat oikeudet eivät toteudu itsestään. Lapsen oikeuksien sopimusta ja muuta lasten hyvinvointia turvaavaa lainsäädäntöä on toteutettava joka päivä lasten arjessa ja heihin vaikutta-vassa päätöksenteossa. Suomen täyttäessä sata vuotta olisi erinomainen ajankohta aloittaa kansallisen lapsistrategian valmistelu.
Mannerheimin Lastensuojeluliitto juhlii satavuotista taivaltaan vuonna 2020. Valtakunnallisena tavoitteena on saada MLL-perheen 100 000 jäsenen raja rikottua juhlavuoteen mennessä.
RSS ATOM