Sukupolvitoiminta

Kylämummi- ja kylävaaritoiminta

Mannerheimin Lastensuojeluliitto pyrkii Kylämummi ja -vaaritoiminnallaan lisäämään sukupolvien välistä vuorovaikutusta ja tuomaan iloa sekä pienille että isoille. Sukupolvien välisessä kanssakäymisessä lapsi saa aikuisen aikaa, turvallisuutta, elämyksiä ja elämänkokemusta joita vasten hän voi peilata omia tunteitaan. Isät ja äidit puolestaan saavat tukea omaan vanhemmuuteensa ja mummien ja vaarien arki saa uutta merkitystä ja heidän hyvinvointinsa lisääntyy.

Kylämummit ja -vaarit kohtaavat monenikäisiä lapsia. 

Katso alta kylämummien Eijan ja Marja-Leenan video. 

YouTube-videon näyttäminen ei onnistunut. Tarkista markkinointievästeiden hyväksyminen ja selaimen yksityisyysasetukset.

Kylämummit ja -vaarit Pohjanmaan piirissä

Tällä hetkellä kylämummi ja -vaaritoimintaa on suuremmalti Seinäjoen, Vaasan ja Ilmajoen alueilla, sekä yksittäisiä mummoja ja vaareja toimii muissa kunnissa. Mummit ja vaarit käyvät perhekahviloissa, päiväkodeissa ja kouluissa antamassa aikaansa lapsille omien vahvuuksiensa mukaan. Vierailuista sovitaan yhdessä päiväkotien, koulujen sekä paikallisyhdistysten kanssa.


Läsnä lasten arjessa
Kylämummit ja -vaarit ovat vapaaehtoistyöstä kiinnostuneita aikuisia, jotka haluavat olla läsnä lasten arjessa ja antaa aikaansa. Jokaisen tiedot ja taidot ovat tärkeitä. Toiminnan perustana on vapaaehtoisuus, luotettavuus ja luottamuksellisuus. Toimintaan voi lähteä mukaan jo ennen eläkkeelle siirtymistä, omilla ehdoilla. Toiminnassa voi itse päättää, kuinka pitkäksi aikaa sitoutuu ja lasten kanssa saa tehdä sitä, mikä itselle on luontevaa.

Haluatko toimia vapaaehtoisena kylämummina tai -vaarina?

Tahdotko lisätietoa kylämummi- ja kylävaaritoiminnasta tai tahtoisitteko että paikallisyhdistyksessänne, päiväkodissanne  tai koulussanne vierailisi kylämummo tai -vaari? 


Voit tiedustella lisää vapaaehtoistoiminnan koordinaattoreiltamme:

Lukumummi- ja lukuvaaritoiminta

Lukumummit ja -vaarit ovat vapaaehtoisia, jotka lukevat yhdessä lasten kanssa. Yhteiset lukuhetket ajoittuvat koulupäivän ajalle.

Lukumummi- ja lukuvaaritoiminnan tärkein tehtävä on rohkaista ja innostaa lapsia lukemisen pariin.

 Lapset, jotka tarvitsevat vahvistusta lukutaitoon tai lukumotivaatioon voivat saada apua toiminnasta.

Vapaaehtoiset lukumummit ja -vaarit saavat perehdytyksen tehtävään ja tarjolla on myös vertaistukea muilta vapaaehtoisilta.

Videolla tukihenkilötoiminnan koordinaattorit Elsi ja Benita sekä lukumummimme Suvi kertovat lukumummi- ja -vaaritoiminnasta. Lukumummi Suvi kertoo myös mitä vapaaehtoistoiminta hänelle merkitsee. Katso video alta!

YouTube-videon näyttäminen ei onnistunut. Tarkista markkinointievästeiden hyväksyminen ja selaimen yksityisyysasetukset.

Haluatko toimia vapaaehtoisena lukumummina tai -vaarina?

Tahdotko lisätietoa lukumummi- ja lukuvaaritoiminnasta tai kaivattaisiinko teidän kouluun tai kirjastoon vapaaehtoista lukumummia tai -vaaria? 


Voit tiedustella lisää vapaaehtoistoiminnan koordinaattoreiltamme:

Toimintaa tukemassa ja kehittämässä