Lastenhoitokurssit

MLL järjestää vuosittain lastenhoitokursseja vastuuntuntoisille ja lapsirakkaille henkilöille, joilla on kiinnostusta ja aikaa hoitaa lapsia. Koulutus on tarkoitettu henkilöille, jotka haluavat toimia lastenhoitajana perheissä, mutta heillä ei vielä ole alan ammattia tai koulutusta. Koulutukseen voi osallistua 15 vuotta täyttäneet henkilöt, hoitajana voi aloittaa 16-vuotiaana. 

Lastenhoitokurssi sisältää lähiopetusta 28 tai 29 tuntia, itsenäisiätehtäviä 12 tai 13 tuntia ja harjoittelun lapsiperheessä 9 tuntia. Koulutuksen laajuus on yhteensä 50 tuntia. Kurssin jälkeen kaikki hoitajaksi haluavat haastatellaan henkilökohtaisesti.

Kurssilla perehdytään muun maussa lapsen perushoitoon, tarpeisiin ja kehitysvaiheisiin. Kurssilla pohditaan leikin merkitystä lapselle sekä aikuisen taitoa kuunnella ja olla läsnä. Kurssin aikana opitaan tunnistamaan yleisimpiä lasten sairauksia ja perehdytään tapaturmien ennaltaehkäisyyn. 

Lastenhoitokurssin käynyt hoitaja: 

  • saa valmiudet toimia MLL:n lastenhoitotoiminnassa lapsiperheiden apuna lyhytaikaisissa lastenhoitotehtävissä
  • osaa hoitaa eri-ikäisiä lapsia lapsiperheen kotiympäristössä lapsen tarpeet huomioon ottaen
  • osaa hoitaessaan ottaa huomioon lapsen kehitystason ja yksilöllisyyden
  • osaa luoda turvallisen hoito- ja leikkiympäristön
  • osaa hoitaa lapsia vastuuntuntoisesti

Kouluttajat
Kurssien kouluttajina toimivat sosiaali-, terveys- tai kasvatusalan koulutuksen saaneet ammattilaiset.

Seuraavat lastenhoitokurssit:

Sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan ammattilaiset ja näiden alojen opiskelijat voivat hakea MLL:n hoitajaksi perehdytyksen kautta. Lue lisää

Lisätietoja MLL Pohjanmaan piiristä koordinaattori Anna Mullolta, anna.mullo@mll.fi, puh. 050 354 3682.