Organisaatio ja toimintalinja

Organisaatiorakenne

Mannerheimin Lastensuojeluliitto on valtakunnallinen järjestö, joka toimii paikallisella, maakunnallisella ja valtakunnallisella tasolla.

Koko järjestön toimintaa ohjaa kerran kolmessa vuodessa kokoontuva liittokokous, jossa ovat edustettuina sekä piirijärjestöt että paikallisyhdistykset. Liittokokous määrittelee yhteiset valtakunnalliset linjat.

Piirin toimintaa ohjaavat vuosittain kokoontuvat kevät- ja syyskokous, joissa ovat edustettuina paikallisyhdistykset.

Piirihallitus johtaa piirin työtä yleisten kokousten päättämissä raameissa.

Piirin sääntömääräiset kokoukset pidetään kaksi kertaa vuodessa. Kevätkokous pidetään viimeistään toukokuussa ja syyskokous viimeistään joulukuussa. Kevätkokouksessa käsitellään edellisen vuoden toimintakertomus ja tilinpäätös sekä päätetään vastuuvapauden myöntämisestä. Syyskokouksessa vahvistetaan seuraavan vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio ja vahvistetaan seuraavan vuoden jäsenmaksu sekä varsinaisten jäsenten että kannatusjäsenten osalta. Syyskokouksessa valitaan joka kolmas vuosi piirin puheenjohtaja ja hallituksen jäsenet ja varajäsenet erovuoroisten tilalle. Lisäksi valitaan piirin tilintarkastajat ja varatilintarkastajat.

Toimintalinja

Yhteistyöllä lapsen parhaaksi

Mannerheimin Lastensuojeluliiton Pohjanmaan piiri on perustettu vuonna 1951, ja se toimii Mannerheimin Lastensuojeluliiton aluejärjestönä. Piiri edistää toimialueellaan lasten, nuorten ja lapsiperheiden perusturvallisuutta, hyvinvointia ja tervettä kehitystä.

MLL:n kolmivuotissuunnitelma 2024–2026

Hyväksytty MLL:n liittokokouksessa 11.6.2023

MLL:n tehtävä (missio)
MLL on avoin kansalaisjärjestö, joka edistää lasten, nuorten ja lapsiperheiden osallisuutta ja hyvinvointia.

MLL:n tahtotila 2024 (visio)
Suomi on lapsi- ja perheystävällinen yhteiskunta, jossa lapsen oikeudet asetetaan etusijalle.

MLL:n arvot
Lapsuuden ja vanhemmuuden arvostaminen
Yhdenvertaisuus
Ilo

Ohjelmatyö

MLL:n ohjelmatyöllä vahvistetaan toimintojen yhtenäisyyttä, laatua ja tuloksellisuutta. Ohjelmat kokoavat yhteisten teemojen alle toimintoja, joilla MLL:n toimijat edistävät lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointia. Ohjelmatyö vahvistaa liiton eri toimijoiden osaamisen jakamista sekä toiminnan kehittämistä ja arviointia. Se helpottaa liiton työstä viestimistä ja tunnetuksi tekemistä. Yhteisen ohjelmatyön lisäksi MLL:ssa toteutetaan ja kehitetään myös muuta paikallista ja alueellista toimintaa. Kolmivuotiskauden ohjelmat ovat:

  • Lasten ja nuorten osallisuuden tuki (tukioppilastoiminta, nuortennetti, mediakasvatus, kerho- ja harrastustoiminta, Leikkipäiväohjelma)
  • Lasten ja nuorten mielenterveyden tuki (lasten ja nuorten puhelin- ja nettipalvelut, kiusaamisen ehkäisy ja jälkihoito, kaveritoiminta)
  • Vanhemmuuden tuki (perhekahvilat, kohtaamispaikat, vanhempainryhmät, tukihenkilötoiminta, vanhempien puhelin- ja nettipalvelut).

Lue lisää MLL:n kolmivuotissuunnitelmasta.