Organisaatio ja toimintalinja

Organisaatiorakenne

Mannerheimin Lastensuojeluliitto on valtakunnallinen järjestö, joka toimii paikallisella, maakunnallisella ja valtakunnallisella tasolla.

Koko järjestön toimintaa ohjaa kerran kolmessa vuodessa kokoontuva liittokokous, jossa ovat edustettuina sekä piirijärjestöt että paikallisyhdistykset. Liittokokous määrittelee yhteiset valtakunnalliset linjat.

Piirin toimintaa ohjaavat vuosittain kokoontuvat kevät- ja syyskokous, joissa ovat edustettuina paikallisyhdistykset.

Piirihallitus johtaa piirin työtä yleisten kokousten päättämissä raameissa.

Piirin sääntömääräiset kokoukset pidetään kaksi kertaa vuodessa. Kevätkokous pidetään viimeistään toukokuussa ja syyskokous viimeistään joulukuussa. Kevätkokouksessa käsitellään edellisen vuoden toimintakertomus ja tilinpäätös sekä päätetään vastuuvapauden myöntämisestä. Syyskokouksessa vahvistetaan seuraavan vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio ja vahvistetaan seuraavan vuoden jäsenmaksu sekä varsinaisten jäsenten että kannatusjäsenten osalta. Syyskokouksessa valitaan joka kolmas vuosi piirin puheenjohtaja ja hallituksen jäsenet ja varajäsenet erovuoroisten tilalle. Lisäksi valitaan piirin tilintarkastajat ja varatilintarkastajat.

Toimintalinja

Yhteistyöllä lapsen parhaaksi

Mannerheimin Lastensuojeluliiton Pohjanmaan piiri on perustettu vuonna 1951, ja se toimii Mannerheimin Lastensuojeluliiton aluejärjestönä. Piiri edistää toimialueellaan lasten, nuorten ja lapsiperheiden perusturvallisuutta, hyvinvointia ja tervettä kehitystä.


MLL:n tehtävä (missio)
Mannerheimin Lastensuojeluliitto (MLL) on avoin kansalaisjärjestö, joka edistää lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvointia.  


MLL:n tahtotila 2024 (visio)
Suomi on lapsiystävällinen yhteiskunta, jossa lapsen etu asetetaan etusijalle ja jossa lapset ja nuoret voivat hyvin.  
Mannerheimin Lastensuojeluliitto (MLL) on lasten, nuorten ja perheiden arjen asiantuntija, luotettava ja ketterä kumppani, vapaaehtoistyön toteuttaja ja innovatiivinen kehittäjä sekä vahva vaikuttaja. MLL tarjoaa innostavan ja arvostavan osallistumisympäristön vapaaehtoistoiminnalle lasten, nuorten ja perheiden kanssa.


MLL:n arvot
Lapset ja lapsuuden arvostus
Yhteisvastuu
Inhimillisyys
Yhdenvertaisuus


MLL:n periaatteet
Avoimuus
Ilo
Kumppanuus
Osallisuus
Arjen arvostus


MLL:n toiminta-alueet
Vapaaehtoistoiminta lasten, nuorten ja perheiden kanssa
Lasten, nuorten ja vanhemmuuden tuki
Vaikuttaminen lasten, nuorten ja perheiden hyväksi
Suunta 2024 -strategian toteutuksen seuranta. Toiminnan kehittämisen tueksi MLL kerää tietoa lapsilta, nuorilta ja vanhemmilta. Kehitystä seurataan myös mm. Tilastokeskuksen ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tilastojen avulla. Suunta 2024 -strategia.