Tietoa piiristä

Lapset ensin.

Mannerheimin Lastensuojeluliitto (MLL) on vuonna 1920 perustettu kansalaisjärjestö, joka muodostuu keskusjärjestöstä, 10 piirijärjestöstä ja 565 paikallisyhdistyksestä, jotka kaikki ovat rekisteröityjä yhdistyksiä.

Piiri toimii alueensa lasten, nuorten ja lapsiperheiden edunvalvojana sekä alueellisena vaikuttajana.

 
Pohjanmaan piiri on yksi MLL:n 10:sta piiristä. Alueellamme toimii 42 itsenäistä paikallisyhdistystä, joissa on 9154 jäsentä (26.8.2018). Piirin toimintaa johtaa, kehittää ja valvoo piirihallitus.

MLL:n paikallisyhdistykset toimivat vapaaehtoisvoimin. Piirin tehtävänä on mahdollistaa paikallisyhdistysten  aktiivinen toiminta tukemalla ja ohjaamalla yhdistyksiä ja tarjoamalla koulutusta, tukea sekä ohjausta. Muita toimintamuotojamme ovat muun muassa lastenhoitotoiminta, ammatilliset perhepalvelut, nuorisotyö, kehittämisprojektit, kylämummi- ja -vaaritoiminta, vertaistoiminta, oppilaitosyhteistyö ja koulutustoiminta.

Pohjanmaan piirin toimitilat sijaitsevat Seinäjoella perhetalo Kivirikossa (Puskantie 36 c) ja Vaasassa (Vöyrinkatu 2 A).

Piiri tekee tiivistä yhteistyötä Pohjanmaan kuntien ja useiden järjestöjen kanssa. Toimintaa tukevat mm. Raha-automaattiyhdistys, kunnat ja Nissin säätiö.