Lapsivaikutusten arviointi

Etelä-Pohjanmaan lasten ja perheiden palveluiden kehittämishanke 2017-2018 Toimintakulttuurin muutos -työryhmä on rakentanut käytännön työkalun tukemaan lapsivaikutusten arviointia. Alla olevia tiedostoja saa käyttää ja jakaa vapaasti.

Etelä-Pohjanmaan lapsivaikutusten arviointiin liittyvä työryhmä jatkaa toimintaansa LAPE-hankkeen siltausaikana. MLL:n Pohjanmaan piiri koordinoi työryhmää ja siihen ovat tervetulleita kaikki lapsivaikutusten arviointityöstä kiinnostuneet. 

Lisätietoja: anu.palomaki@mll.fi

Lapsivaikutusten arviointimalli (LAVA) / Etelä-Pohjanmaa -aineistot