Koronaohjeistus

(päivitys 20.1.2022)

Kaikki maakunnat ovat koronana leviämisvaiheessa! 

Max 10 hlö kokoontumisrajoitus sisätiloissa ja 20 hlö ulkona  voimassa Pohjanmaan hyvinvointialueella ja Etelä-Pohjanmaan shp:n alueella. Pohjanmaalla rajoitus voimassa 31.1. saakka ja Etelä-Pohjanmaalla 7.2. saakka. Keski-Pohjanmaalla on 20 hlö kokoontumisrajoitus voimassa tammikuun loppuun.

AVIn määräyksellä ryhmäharrastustilat on suljettu aikuisilta kahden viikon ajaksi 17.1.- 31.1. Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueella. Rajoituksen alaisia tiloja voidaan käyttää vuonna 2003 syntyneiden ja sitä nuorempien henkilöiden ohjattuun harrastustoimintaan.
(E-P:n korona nyrkki suosittaa myös lasten harrastusten tauottamista 31.1. saakka) 

Aluehallintoviraston 4.1.2022 tekemä päätös tartuntatautilain 58 h § pykälästä, jossa toiminnan järestäjä velvoitetaan tekemään kirjallinen suunnitelma siitä, miten toiminnassa huomioidaan terveysturvallisuus. Tässä linkki suunnitelmalomakkeeseen 

AVIn tiedote 4.1.2022 


Seuraattehan oman alueenne tilannetta ja ohjeistuksia!


Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri

Pohjanmaan hyvinvointialue

Soite

Aluehallintovirasto AVI

Tarkennus koskien yhdistysten jatkuvaluonteista toimintaa (AVI 16.8.2021): 
Kokoontumisrajoitus koskee ensisijassa YLEISÖTILAISUUKSIA JA YLEISIÄ KOKOUKSIA. Kokoontumisrajoitus ei koske esim. perhekahvilatoimintaa, joka katsotaan jatkuvaluonteiseksi toiminnaksi. Toiminnassa tulee kuitenkin huomioida hygieniasäännökset ja mahdollisuus pitää turvaväliä (jota AVI ei ole metrimääräisesti nyt päätöksessään säätänyt). 
Yhdistykset voivat siis halutessaan käynnistää toimintaa ja pienimuotoisia tapahtumia ulkona. Maskisuositus on vahva ja mikäli tilat ovat ahtaat, niin väkimäärää on hyvä rajata, jotta turvaväliä voidaan pitää. 

Keskusjärjestön koronaohjeita 

Yleisia turvaohjeita toimintaan

  • Turvaväleistä ja hyvästä hygieniasta on huolehdittava tarkasti. Mikäli turvavälien noudattaminen ei onnistu, aikuisten (ja yli 12-vuotiaiden) tulee käyttää kasvomaskia, jos voivat oman terveytensä puolesta.
  • Toimintaa järjestetään, kun se on mahdollista ja turvallista. Toiminnan järjestäminen on tärkeää, koska monet perheet odottavat ja tarvitsevat vertaistukea ja yhteisiä jakamisen paikkoja.
  • Toiminnan järjestäminen mahdollisuuksien mukaan ulkotoimintana on suositeltavaa. Suuria sisätilaisuuksia on edelleen syytä välttää.
  • Mikäli yhdistyksellä on mahdollisuus etätoimintaan, sitä kannattaa kokeilla. Piiristä saa tukea!

Toiminnan suunnittelussa ja toteutuksessa huomioon otettavia yleisiä reunaehtoja

  • Koronatilanne vaihtelee paikkakunnittain ja alueittain. Monilla alueilla myös kohtaamispaikat voivat toimia turvallisesti, kun huomioidaan hygienia ja yleiset turvallisuusohjeet. Perehtykää alueellisiin ja kuntakohtaisiin suosituksiin ja päätöksiin sekä eri tiloja koskeviin ohjeisiin.
  • Hygieniaohjeistusten noudattamisesta ei saa tinkiä.
  • Perehtykää viranomaisten ohjeistuksiin matkustusrajoituksista ja omaehtoisiin karanteeniohjeistuksiin ennen toimintaan osallistumista (matkustamisen jälkeen).
  • Toiminnan suunnittelussa kannatta huomioida se, että viranomaisohjeistukset voivat muuttua nopeallakin aikataululla. Järjestäjillä tulee olla valmius muuttaa suunnitelmia ja tarvittaessa perua tapahtuma tai keskeyttää toiminta. Myös keskusjärjestö ja piiri seuraavat aktiivisesti tilanteen kehittymistä ja päivittää ohjeistuksia tarvittaessa.

Mahdollisiin kysymyksiin vastaavat:


toiminnanjohtaja Eeva-Maria Latva-Rasku 
p.0505146317

eeva-maria.latva-rasku@mll.fi 

koordinaattori Anna Granlund 
p.0445919941

anna.granlund@mll.fi

Ollaan yhteydessä!