Vapaaehtoisille

Tukihenkilönä voit toimia perhekummina, kaverina lapselle tai nuorelle tai ystävänä maahanmuuttajaäidille. Tukihenkilötoiminta on vapaaehtoistyötä, joka antaa paljon!

Muu vapaaehtoistoiminta piirillä

Tukihenkilötoiminnan lisäksi vapaaehtoiset toimivat meillä somekummeina sekä kylämummeina, kylävaareina ja lukumummeina ja lukuvaareina.

Vapaaehtoistoiminta yhdistyksissä

Paikallisyhdistysten vapaaehtoiset toimivat esim. perhekahvilan ohjaajina tai vertaisryhmien ohjaajina. Tahdotko toimia vapaaehtoisena paikallisyhdistyksessämme? 

Etsi yhdistys ja ota yhteyttä suoraan yhdistykseen vapaaehtoistehtävien tiedustelemiseksi.

Etsi vapaaehtoistehtäviä ja ilmoittaudu vapaaehtoiseksi