MLL tarjoaa nuorille mahdollisuuden käsitellä kiusatuksi tulemisen kokemuksia vertaistuen avulla

21.6.2023

Yläkoulun 8.- ja 9.-luokkalaisten ahdistuneisuus ja kiusaamisen kokemukset ovat lisääntyneet, selviää THL:n tuoreesta Kouluterveyskyselystä (2023). Kyselyn mukaan koulussa vähintään viikoittain kiusaamista kokeneiden osuus on kasvanut. THL:n kehittämispäällikkö Jenni Helenius kertoo myös satunnaisen kiusaamisen olevan haitallista, ja kuinka kiusaamista kokeneille tarvitaan tukimuotoja.

Kuva: Hugo Korhonen

MLL:n Selviydytään kiusaamisesta -toiminta tarjoaa mahdollisuuden käsitellä kiusatuksi tulemisen kokemuksia vertaistuen avulla. Toiminnan tavoitteena on puuttua kiusaamisen aiheuttamiin haasteisiin mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, sillä tiedetään, että kiusaamisella voi olla monia pitkäaikaisia seurauksia. Jos tukea ei saa, käsittelemätön kokemus saattaa vaikuttaa pitkälle nuoren elämään. Toimintaa on kehitetty MLL:n Järvi-Suomen piirin Selviydytään kiusaamisesta - projektissa 2017–2022, mikä on sittemmin levinnyt uusiin maakuntiin MLL:n piirien kautta. MLL:n Pohjanmaan piirin toimesta Selviydytään kiusaamisesta -toiminta on käynnistynyt tänä keväänä nyt myös Etelä-Pohjanmaalla.

Selviytyjät-vertaisryhmät kiusaamista kokeneille noin 12–21-vuotiaille nuorille syyskuussa Etelä-Pohjanmaalla

Selviytyjät-vertaisryhmä on turvallinen pienryhmä, jossa toiminnallisten yksilö-, pari- ja ryhmäharjoitteiden avulla käsitellään kiusaamiskokemusta ja teemoja, kuten itsetuntoa, sosiaalisia suhteita, tunteita ja ajatuksia sekä kiusaamiskokemuksen vaikutusta näihin. Ryhmä kokoontuu 9– 10 kertaa ja jokainen ryhmäkerta kestää 1,5–2 tuntia. Ryhmää ohjaavat koulutetut vapaaehtoiset ja ammattilaiset.

- Toiminta on saanut hyvän vastaanoton ja kiusaamiskokemusten käsittelyä pidetään yleisesti ottaen tärkeänä. Monilla kiusatuksi tulleilla voi olla kuitenkin vaikeaa lähteä ryhmätoimintaan mukaan juuri huonoista kokemuksista omissa vertaisryhmissä. Tämä lähtötilanne Selviytyjätryhmissä huomioidaan aina ja satsataan siihen, että tässä ryhmässä kokemus olisi toisenlainen, kertoo MLL:n Pohjanmaan piirin Selviydytään kiusaamisesta -toiminnan koordinaattori Suvi Kangas.

Ryhmän tarkoitus on tarjota paikka kiusaamiskokemuksen käsittelylle ja vahvistaa nuorissa sitä, mitä kiusaaminen on heikentänyt. Nuori voi tulla ryhmään juuri sellaisena kuin on, ja ryhmässä saa jakaa omista kokemuksista juuri sen verran kuin haluaa. Vertaistuki auttaa selviytymään kiusaamiskokemuksista ja ehkäisee tai vähentää negatiivisia seurauksia, joita kiusaaminen voi aiheuttaa.

Toimintaan pääsee mukaan ottamalla yhteyttä MLL:n Pohjanmaan piirin Selviydytään kiusaamisesta -toiminnan koordinaattoriin tai täyttämällä lomakkeen piirin nettisivuilla. Selviytyjät-ryhmät alkavat syyskuussa Seinäjoella ja Kurikassa.

Lisätietoa: Suvi Kangas, Selviydytään kiusaamisesta -toiminnan koordinaattori, suvi.kangas@mll.fi, puh. 044 591 9955.