MLL:n lastenhoitotoiminta loppumassa Seinäjoelta vuodenvaihteessa

24.10.2023


MLL:n lastenhoitotoiminta on yksi tunnetuimpia MLL:n toiminnoista. Olemme kouluttaneet vuosikymmenien varrella tuhansia nuoria MLL:n hoitajiksi, ja kurssi on ollut myös kansalaisopistojen kurssitarjonnassa. Monelle nuorelle lastenhoito on ollut ensimmäinen työ ja eläkkeelle jääneille lapsirakkaille mahdollisuus myös saada hieman lisäansioita. 

Lastenhoitotoimintaa toteutetaan niillä alueilla, joista toimintaan saadaan avustusta. Seinäjoen vuosittainen avustus jo monen vuoden ajan on ollut 10 000 € ja tällä avustuksella Seinäjoella on tuotettu perheille suunnattua, kotiin vietävää arjen apua kaikkina vuorokaudenaikoina. Toiminta on tarkoitettu tilapäiseen ja lyhytaikaiseen hoitotarpeeseen. Olemme pyrkineet saamaan hoitajaverkostomme kattamaan koko Seinäjoen alueen, että hoitoa on ollut mahdollista saada myös kaikilla kaupungin reuna-alueilla. Eniten avulle on ollut tarvetta arki-iltaisin ja hoitoa on tarvittu, jotta vanhemmat ovat voineet hoitaa asioitaan tai ovat saaneet mahdollisuuden omalle vapaa-ajalle. Monilla perheillä tukiverkot ovat myös kaukana ja lastenhoitoapu on ollut ainoa mahdollisuus saada apua. Useissa tapauksissa hoitaja on mahdollistanut myös vanhempien työssäkäynnin.

MLL:n Pohjanmaan piiri kouluttaa ja perehdyttää hoitajat, haastattelee heidät ja tarkistaa rikosreksiterin sekä järjestää pienryhmätapaamisia sekä jatkokoulutuksia.  Näin olemme voineet taata lastenhoidon laadun ja hoitajien osaamisen myös sairaiden ja erityislasten hoitamisessa. Perheet ovatkin antaneet MLL:n lastenhoitajille erinomaisen arvosanan heidän työskentelystään ja ovat suositelleet toimintaa muille.  Olemme myös markkinoineet toimintaa monikanavaisesti ja kertoneet toiminnastamme suoraan perheille perhekahviloissa ja erilaisissa tapahtumissa. Hoitajia rekrytoimme esimerkiksi oppilaitoksista, koska työ sopii hyvin opintojen oheen.

Lastenhoitoapu on perheille edullista 10 €/tunti ja pyhänä tai sunnuntaina 20 €/tunti. Perhe toimii hoitajan työnantajana, mikä mahdollistaa edullisen hinnan.

Tänä vuonna syyskuun loppuun mennessä hoitajat olivat tehneet Seinäjoella noin 360 hoitotuntia, mikä tarkoittaa noin kahden kuukauden työpanosta. Pystyykö Seinäjoen kaupunki vastaamaan tähän tarpeeseen ilman MLL:n toimintaa, viemään hoitoa koteihin kaikkina vuorokauden aikoina, kouluttamaan hoitajia ja pitämään heidän osaamistaan yllä 10 000 €:n kustannuksella?

Seinäjoki voi vielä muuttaa avustuksen leikkauspäätöksen kaupungin budjettivaltuustossa ja jatkaa lastenhoitoavun tarjoamista perheille myös ensi vuonna. Jos avustuksen leikkauspäätös säilyy, niin MLL:n Pohjanmaan piiri toteuttaa lastenhoitotoimintaa vain vuoden 2023 loppuun saakka.