MLL:n kaveritoiminta auttaa yksinäisiä lapsia ja nuoria – vapaaehtoiset tarjoavat tärkeän tuen

5.9.2023

Yksinäisyyttä kokeneiden nuorten osuus on säilynyt korona-ajan tasolla, selviää THL:n tuoreesta Kouluterveyskyselystä (2023). Kyselyn mukaan yksinäisyyden kokemukset ovat pysyneet pojilla samalla tasolla kuin koronan aikana ja laskeneet hieman tytöillä; pojista 9 prosenttia kertoi kokevansa itsensä yksinäiseksi, tytöistä 21 prosenttia. THL:n kehittämispäällikkö Jenni Helenius arvelee, ettei yksinäiseksi itsensä kokevalla ole ketään, jonka kanssa jutella.

MLL:n kaveritoiminta on suunnitelmallista ja ohjattua vapaaehtoistoimintaa, jossa 6–17-vuotias lapsi tai nuori saa elämäänsä luotettavan aikuisen, jolta hän saa yksilöllistä huomiota ja juttuseuraa. Kaveritoiminta on arkista yhdessäoloa, tekemistä ja asioiden jakamista. Kaverukset voivat käydä yhdessä esimerkiksi ulkoilemassa, kirjastossa tai elokuvissa.

MLL:n kaveritoiminta tarjoaa nuorille mahdollisuuden luoda merkityksellisiä sosiaalisia suhteita ja osallistua erilaisiin aktiviteetteihin. Toiminta on auttanut heitä tuntemaan olonsa vähemmän yksinäiseksi ja tuonut iloa arkeen. 90,2 % lapsista ja nuorista koki yksinäisyyden kokemusten vähentyneet kaveritoiminnan myötä Pohjanmaan piirin alueella vuonna 2022. Lisäksi 100 % vastanneista koki saavansa iloa ja hyvää mieltä toiminnasta.

Vapaaehtoinen tarjoaa aikaansa ja sydäntään auttaakseen muita ja luodakseen positiivista vaikutusta ympärilleen. Yhdessä tekeminen ja auttaminen tuo iloa sekä vapaaehtoiselle että niille, joiden elämää koskettaa. Vapaaehtoiset perehdytetään tehtäviinsä eikä mukaan lähtemiseen tarvita erityistaitoja tai kokemusta; jokaisen tiedot ja taidot ovat yhtä lailla tärkeitä. Toimintaan pääsee mukaan ottamalla yhteyttä MLL:n Pohjanmaan piirin koordinaattoriin tai täyttämällä lomakkeen piirin nettisivuilla.

Lisätiedot: Benita Ruohomäki, MLL:n Pohjanmaan piirin vapaaehtoistoiminnan vastaava koordinaattori, benita.ruohomaki@mll.fi, puh. 050 535 0194.