Opinnäytetyö julkaistu alueemme kaverikerhosta

17.6.2019

Piirimme alueella on tehty opinnäytetyö koskien kerhotoimintaa. Opinnäytetyön tekijät ovat Minja Koskiniemi ja Maarit Koivuluoma, SeAMK Sosiaali- ja terveysala, Sosionomi (AMK).

"Meistä tuli kavereita! : Mannerheimin Lastensuojeluliiton kaverikerhon järjestäminen alakouluikäisille lapsille" -aiheisessa opinnäytetyössä keskityttiin tarkastelemaan, miten lasten sosiaalisia taitoja voidaan vahvistaa toiminnallisen kerhon avulla. Myös lapsen osallisuuden lisääminen ja tukeminen olivat kerhossa keskeisessä roolissa. 

Lue opinnäytetyö alla olevasta linkistä:

https://www.theseus.fi/handle/10024/167949