Vahvuutta vanhemmuuteen -ryhmätoiminta

Vahvuutta vanhemmuuteen toiminnan tarkoituksena on kehittää perhevalmennuksen jatkeeksi perheryhmämallia,  joka vahvistaa perheiden psykososiaalista tukea ja sopii suomalaiseen perhe- ja neuvolapalvelujärjestelmään. Toiminta sai alkunsa Mannerheimin Lastensuojeluliiton valtakunnallisesta hankkeesta, joka toimii vuoteen 2014 asti. Mannerheimin Lastensuojeluliitto kehitti toimintamallia yhdessä Folkhälsanin kanssa, ja on yhteistyössä Ensi ja Turvakotien liiton ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kanssa.


Vanhempainohjausta perheryhmätoiminnan avulla

Perheryhmätoiminnalla vahvistetaan vanhemman kykyä ymmärtää vauvan tarpeita ja tunteita. Tätä kykyä kutsutaan reflektiiviseksi kyvyksi.

Kyvyn vahvistamiseen käytetään Parents First menetelmää, joka on kehitetty Yalen yliopiston Child Study Centerissä.

Suomessa menetelmä on ollut käytössä mm. Ensi- ja Turvakotien liitossa sekä Folkhälsanin toteuttamissa vanhempainryhmissä.


Perheryhmien tavoitteena on:

  • Tukea lasten kehitystä edistävää tasavertaista vanhemmuutta.
  • Vahvistaa sekä äidin että isän vuorovaikutussuhdetta lapseen.
  • Tukea vanhempien parisuhdetta lapsen syntymän jälkeisessä muutoksessa.
  • Vahvistaa vanhempien kykyä havainnoida ja ymmärtää vauvan tarpeita ja tunteita

 Parents First –Suomen mallin mukainen perheryhmä:

  • Sisältää 8-12 teemallista kokoontumiskertaa ja toimii suljettuna ryhmänä.
  • On tarkoitettu ensimmäisen lapsensa saaneille, pienten vauvojen vanhemmille.
  • Alkaa kun vauva on n. 3 kuukauden ikäinen.
  • Ryhmät kokoontuvat n. joka toinen viikko ja tapaamiset
  • Kestävät n. 1 ½ tuntia, sisältäen yhteisen ruokailuhetken.
  • Ohjaajat saavat työnohjausta ryhmien ohjaamiseen.

Vahvuutta vanhemmuuteen perheryhmät toimivat Vaasassa suomen- ja ruotsinkielellä. 

Mikäli olet kiinnostunut ryhmistä, ota yhteyttä Kirsi Frustiin.