Läksykerhotoiminta

Läksykerhot kokoontuvat kerran viikossa koulun tiloissa. Kerhot on tarkoitettu peruskouluikäisille maahanmuuttajalapsille eli S2-oppilaille.

Läksykerhotoimintaa järjestetään Etelä-Pohjanmaan alueella: Seinäjoella, Kurikassa ja Lapualla.

Läksykerhot antavat tukea koulunkäyntiin sekä luotettavan aikuisen juttuseuraa. Niiden tavoitteena on edistää lasten kotoutumista, luku- ja kielitaitoa sekä ylläpitää lasten koulumotivaatiota. Kerhot tukevat myös suomen kielen oppimista. Kerhotoimintaa ohjaavat MLL:n koulutetut ja luotettavat vapaaehtoiset. 

Lisätietoa toiminnasta antaa koordinaattori Suvi kangas, suvi.kangas@mll.fi, puh. 044 591 9955.

Tule läksykerhon ohjaajaksi!

Läksykerhon ohjaajat pitävät läksykerhoa ja tukevat lapsia läksyjen tekemisessä sekä suomen kielen oppimisessa. 

Ohjaajat saavat koulutuksen ja ohjausta ohjaajana toimimiseen. Ohjaajille maksetaan 12 €/h (kerhot viikoittain 1 h) sekä matkakulukorvaus. 

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä koordinaattori Suvi Kankaaseen, suvi.kangas@mll.fi, puh. 044 591 9955.