MLL Lakeuksilla - blogi


Lasten ja perheiden palvelut muutoksessa

Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma (LAPE-hanke) on päättymässä MLL:n Pohjanmaan piirin osalta, kun saattelemme tänään maaliin perheiden tukeen ja digitalisaatioon liittyvän osahankkeemme. Kahden vuoden aikana on tehty paljon työtä, jotta lapset, nuoret ja perheet kohdattaisiin palveluissa ja jo ennen kuin tarve palveluille syntyy. Jotta lapset olisivat toiminnan keskiössä ja palvelut ja muut tapahtumat toteutuisivat heidän ympärillään. Jotta ihmisten ei tarvitsisi muokkautua palveluihin vaan palvelut muokkautuisivat ihmisiä varten.

Sähköiset järjestelmät, monet uudistukset ja palveluiden rakenteet vievät usein päinvastaiseen suuntaan. LAPE-työn aikana olen kuitenkin oppinut, että on paljon asioita, joita ihmiset voivat itse tehdä. Ne ihmiset, jotka ovat sitä palvelua tai toimintoa tarjoamassa. Toimintakulttuurin muutos onkin ollut keskeinen LAPE-hankkeen teema, ja sen positiivinen sanoma on, että huolimatta joskus hankalalta tuntuvista rakenteista, muutos on mahdollinen. Jokainen työntekijä tai vapaaehtoinen voi osallistua muutoksen tekemiseen kohtaamalla muut myönteisesti, kuuntelemalla ja viemällä asioita eteenpäin. On ollut hienoa huomata, että kaikilla hanketyöhön osallistuneilla on vahva ja aito auttamisen halu – ja se on välttämätön polttoaine muutoksen toteutumisessa!

Mitä tulevaisuudessa? LAPE-työskentely jatkuu ensi vuonna siltaustoimin ja hankkeen aikana kehitetyt mallit juurtuvat osaksi muita toimintoja. MLL Pohjanmaan piiri on myös jatkossa mukana kehittämistyössä. Keskeisiä asioita tulevaisuudessa ovat paikallinen ja mahdollisesti maakunnallinen perhekeskustyö ja siihen liittyvät kohtaamispaikat. Somekummitoimintaa kehitetään resurssien mukaan ja Porinaa perheestä-FB-sivulla tuodaan esiin perheille suunnattua toimintaa. Lisäksi pyrimme varmistamaan, että lapsivaikutusten arviointi tulisi vahvasti osaksi päätöksentekoa eri tasoilla.

Nyt kuitenkin huilataan hetki ja jatketaan ensi vuonna uudella innolla!

 

- Anu Palomäki

Koordinaattori, kehittämistyö, MLL Pohjanmaan piiri


Aiemmat blogikirjoitukset

Keinutaan...

27.9.2018
Järjestöristeily yhdistysaktiivin näkökulmasta