Lastenhoitokurssit

Hoitajaksi voi hakeutua osallistumalla lastenhoitokurssille, jolta saa valmiuksia toimia lasten kanssa. Kurssilla perehdytään muun maussa lapsen perushoitoon, tarpeisiin ja kehitysvaiheisiin. Kurssilla pohditaan myös leikin merkitystä lapselle sekä aikuisen taitoa kuunnella ja olla läsnä. Kurssin aikana opitaan tunnistamaan yleisimpiä lasten sairauksia ja perehdytään tapaturmien ennaltaehkäisyyn.

Kurssi sisältää lähiopetusta, etätehtäviä ja harjoittelun lapsiperheessä. Kurssien kouluttajina toimivat sosiaali-, terveys- tai kasvatusalan koulutuksen saaneet ammattilaiset.

Lastenhoitokurssin käynyt hoitaja:

  • Saa valmiudet toimia MLL:n lastenhoitotoiminnassa lapsiperheiden apuna lyhytaikaisissa lastenhoitotehtävissä
  • Osaa hoitaa eri-ikäisiä lapsia lapsiperheen kotiympäristössä lapsen tarpeet huomioon ottaen
  • Osaa hoitaessaan ottaa huomioon lapsen kehitystason ja yksilöllisyyden
  • Osaa luoda turvallisen hoito- ja leikkiympäristön
  • Osaa hoitaa lapsia vastuuntuntoisesti

Sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan ammattilaiset ja näiden alojen opiskelijat voivat hakeutua MLL:n hoitajaksi perehdytyksen kautta.

Rikostaustan selvittäminen

1.5.2014 on tullut voimaan laki lasten kanssa toimivien vapaaehtoisten rikostaustan selvittämisestä. Pyydämme kaikilta MLL:n hoitajilta ennen hoitajaksi ryhtymistä suostumuksen rikostaustan selvittämiseen.

Tulevat lastenhoitokurssit: