Kummi- ja tukioppilaskoulutukset

Koulut, vanhempainyhdistykset, järjestöt ym. voivat tilata meiltä kummioppilas- sekä tukioppilaskoulutuksia. Katso koulutusten sisältö, hinnastot ja tilausohjeet alta.

Kummioppilaiden koulutukset

Kummioppilaiden peruskoulutus 6 h (alakoululaisille, 5. - 6. luokkalaisille)

  • Meiltä voit tilata kouluttajaan kouluttamaan kummioppilaitanne. Koulutus on yhden päivän (6 h) pituinen ja siinä tutustutaan kummioppilastoiminnan tarkoitukseen, kummioppilaiden tehtävään ja annetaan vinkkejä itse toimintaan.

Tukioppilaiden koulutukset

Tukioppilaiden peruskoulutus 6-12 h (yläkoululaisille)

  • Meiltä voit tilata nuorisotyön kouluttajan kouluttamaan koulunne uudet tukioppilaat. Koulutus voidaan räätälöidä toiveiden mukaan joko yhden tai kahden päivän pituiseksi. Koulutuksessa käydään läpi toiminnallisin menetelmin esimerkiksi tukioppilastoiminnan tarkoitus, tukioppilaiden rooli koulussa sekä suunnitellaan toimintaa. Tärkeässä roolissa on myös tukioppilaiden ryhmäytyminen ja antaa heille konkreettisia eväitä tukioppilaana toimimiseen.

Tukioppilaiden jatkokoulutukset 4-6 h yläkouluihin:

Jatkokoulutukset tuovat uusia ideoita toimintaan ja syventävät tukareiden osaamista esim. kaveritaidoissa ja kiusaamisen ehkäisyssä.

  • Tunteella – koulutuskokonaisuus tunteista ja niiden ilmaisemisesta
  • Huomaan – koulutuskokonaisuus koulukiusaamisen ehkäisyyn
  • Mä oon jees – koulutuskokonaisuus itsetuntemuksesta
  • Valintojen viidakossa – koulutuskokonaisuus ehkäisevään päihdetyöhön
  • Tukari välittää - koulutuskokonaisuus erilaisuuden arvostamisesta

Hinnasto

4 x 45 min. =160€

6 x 45 min. =250€

Tiedustelut tukioppilastoiminnan ja mediakasvatuksen koulutuksista, Elina Rautiainen

sähköposti: tukioppilastoiminta@mll.fi, p. 075 3245 414

Koulutusten tilaukset  alla olevan linkin takana olevalla lomakkeella: