Kummi- ja tukioppilastoiminta

Kummioppilastoiminta

Kummioppilastoiminnan tehtävänä on tukea alakoulun oppilaiden osallisuutta ja viihtyvyyttä koulussa. Kummioppilaat ovat yleensä 5.–6.-luokkalaisia, jotka auttavat ensimmäisen luokan oppilaita kouluun tutustumisessa sekä luokkatovereihin ystävystymisessä. Tavoitteena on parantaa koulun yhteisöllisyyttä ja edistää uusien koululaisten turvallista koulun aloitusta. Toiminnan tärkeänä tehtävänä on ehkäistä kiusaamista ja yksinäisyyttä. 

Kummioppilaat voivat esim. osallistua yhteisille oppitunneille ekaluokkalaisten kanssa ja järjestää heille esimerkiksi leikkejä välituntisin, erilaisia retkiä ja vaikkapa yhteisiä juhlia. Kummioppilaat saavat tehtäväänsä perehdytyksen.

MLL on kehittänyt ja tukenut kummioppilastoimintaa 1970-luvun lopulta lähtien. Toiminnan juuret ovat yläkoulujen tukioppilastoiminnassa.

Tukioppilastoiminta

Tukioppilastoiminta on peruskoulussa toimiva tukijärjestelmä, joka perustuu vertaistuen ajatukseen.

Tukioppilas on tavallinen, vapaaehtoinen oppilas, joka haluaa toimia kouluyhteisön hyväksi ja auttaa muita oppilaita. Tukioppilaat saavat koulutuksen, ja toiminnasta vastaa koulussa työskentelevä aikuinen ohjaaja.

Mannerheimin Lastensuojeluliitto aloitti maassamme tukioppilastoiminnan vuonna 1972. Tukioppilaat ovat oppilastovereidensa valitsemia, heidän luottamustaan nauttivia sekä tehtäväänsä koulutettuja oppilaita. Tukioppilastoiminta on vertaistukea: nuoret tukevat toisiaan keskustelemalla ja järjestämällä yhteistä toimintaa.


MLL Pohjanmaan piirin tukioppilastoiminta

Alueellamme on 48 koulua, joilla on tukioppilastoimintaa. Tukioppilaita ohjaa aina aikuinen.


Koulutukset

Mannerheimin Lastensuojeluliiton Pohjanmaan piirin tehtävänä on auttaa ja tukea kummi- ja tukioppilastoiminnan toteutumista kouluissa. Järjestämme koulutuksia, tapaamispäiviä ohjaajille ja välitämme kummi- ja tukioppilasmateriaalia sekä tiedotamme ajankohtaisista asioista.

Lue lisää kummi- ja tukioppilaskoulutuksista alla olevan linkin takaa.

Mitä on tukioppilastoiminta? 

Katso video alta.

YouTube-videon näyttäminen ei onnistunut. Tarkista markkinointievästeiden hyväksyminen ja selaimen yksityisyysasetukset.