Mediakoulutukset

Mannerheimin Lastensuojeluliiton mediakoulutukset ovat tarkoitettu varhaiskasvatuksessa oleville lapsille sekä koulujen oppilaille, lasten vanhemmille ja ammattikasvattajille. Koulutuksia voivat tilata koulut, esikouluryhmät, vanhempainyhdistykset yms.
Mediakoulutukset oppilaille

 • Muksut ja media - koulutukset (alle 10-vuotiaille oppilaille)
  • Oppitunteja, joilla tutustutaan mediaan lapsen tavalla ja lapsille sopivin käsittein
 • Media oppilaiden elämänmenossa - tietoiskut (toteutetaan luokittain tai luokka-asteittain, suunnattu yläkoulun oppilaille)
  • Minä ja media - tietoiskussa keskitytään netin tarjoamiin mahdollisuuksiin ilmaista, tutkailla ja muotoilla identiteettiä
  • Kunnioittava kohtaaminen - tietoiskuissa käsitellään nettikiusaamista ja tarkoituksena on vahvistaa ystävällistä ja toiset huomioivaa asennetta ja käytöstä median parissa toimiessa.
  • Media ja oma hyvinvointi - tietoiskuissa tarkastellaan lapsen ja nuoren mediankäytön yhteyksiä hyvinvointiin.

Mediakoulutukset vanhemmille ja ammattikasvattajille

 • Lapset ja media - tukea digiajan kasvattajalle -koulutus (5-8-vuotiaiden vanhemmat ja ammattikasvattajat, koulutus räätälöidään kohderyhmän mukaan)
  • Koulutuksen on tarkoitettu joko 5-8-vuotiaiden lasten vanhemmille tai kyseisen ikäryhmän kanssa työskenteleville ammattikasvattajille. Koulutuksen päämääränä on vahvistaa vanhempien ja lasten kanssa toimivien ammattilaisten mediakasvatustietoisuutta ja -valmiuksia. Koulutuksissa korostetaan aikuisen vastuuta mediakasvattajana ja lapsen oikeutta mediakasvatukseen.
 • Viisaasti verkossa -vanhempainilta (ala- tai yläkoululaisten vanhemmille)
  • MLL:n vanhempainilloissa lisätään ymmärrystä median eri muotojen merkityksestä lapsen kehityksessä ja tarjotaan opastusta kasvatuskysymyksiin, joita vanhemmat arjessaan kohtaavat.
   • Vanhemmat tuntevat vastuunsa lasten digitaalisen mediankäytön ohjaamisessa ja tukemisessa ja ymmärtävät, että lapsella on oikeus mediakasvatukseen.
   • Vanhemmat saavat tietoa lapsen mediasuhteen muodostumiseen vaikuttavista tekijöistä ja käsittävät oman toimintansa vaikutukset lapsen mediasuhteen kehittymisessä.
   • Vanhemmat saavat konkreettista tukea ja keinoja lapsen median käytön ohjaamiseen haasteellisissa tilanteissa.
 • Netissä tapahtuva kiusaaminen ilmiönä - vanhempainilta (alakoululaisille ja yläkoululaisille)
  • Vanhempainillassa keskitytään erityisesti siihen, mitä kiusaaminen on sekä mietitään miten sitä tulisi ehkäistä ja miten siihen tulisi suhtautua.

Koulutuksissa huomioimme aina tilaajan toiveet ja niitä on mahdollista räätälöidä tilaajan toiveiden mukaan.

Koulutusten hinnasto

Koulutukset ja tietoiskut oppilaille (luokittain tai luokka-asteittain):

 • 150 €/ 1. luento tai tietoisku
 • 25 € / seuraavat tietoiskut ja luennot (esim. 175 €/ 2 luentoa tai tietoiskua)

Vanhempainillat

 • 200 € /45-60min

Ammattikasvattajien koulutukset

 • 300 €/ 2 x 45min
 • 450 €/ 4 x 45min

Lisäksi tulevat kouluttajien matkakulut.

Tukioppilastoiminnan ja mediakasvatuksen koulutukset, Elina Rautiainen

sähköposti: tukioppilastoiminta@mll.fi, p. 075 3245 414

Koulutusten tilaukset ja lisätiedot alla olevan linkin takana olevalla lomakkeella: